Có 2 kết quả:

选战 xuǎn zhàn選戰 xuǎn zhàn

1/2

xuǎn zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

an election campaign

xuǎn zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an election campaign