Có 2 kết quả:

血液循环 xuè yè xún huán ㄒㄩㄝˋ ㄜˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ血液循環 xuè yè xún huán ㄒㄩㄝˋ ㄜˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

blood circulation

Từ điển Trung-Anh

blood circulation