Có 2 kết quả:

巡逻车 xún luó chē巡邏車 xún luó chē

1/2

xún luó chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

patrol car

xún luó chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

patrol car