Có 2 kết quả:

烟气 yān qì煙氣 yān qì

1/2

yān qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoke