Có 2 kết quả:

烟雾剂 yān wù jì ㄧㄢ ㄨˋ ㄐㄧˋ煙霧劑 yān wù jì ㄧㄢ ㄨˋ ㄐㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

aerosol

Từ điển Trung-Anh

aerosol