Có 2 kết quả:

洋槐树 yáng huái shù洋槐樹 yáng huái shù

1/2

Từ điển Trung-Anh

black locust tree (Robinia pseudoacacia)

Từ điển Trung-Anh

black locust tree (Robinia pseudoacacia)