Có 2 kết quả:

养虎伤身 yǎng hǔ shāng shēn養虎傷身 yǎng hǔ shāng shēn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Rear a tiger and court disaster. (idiom); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later
(2) to cherish a snake in one's bosom

Từ điển Trung-Anh

(1) Rear a tiger and court disaster. (idiom); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later
(2) to cherish a snake in one's bosom