Có 2 kết quả:

养老保险 yǎng lǎo bǎo xiǎn養老保險 yǎng lǎo bǎo xiǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

old-age insurance

Từ điển Trung-Anh

old-age insurance