Có 2 kết quả:

妖妇 yāo fù ㄧㄠ ㄈㄨˋ妖婦 yāo fù ㄧㄠ ㄈㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

witch (esp. European)

Từ điển Trung-Anh

witch (esp. European)