Có 1 kết quả:

妖言 yāo yán ㄧㄠ ㄧㄢˊ

1/1

yāo yán ㄧㄠ ㄧㄢˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời nói làm mê hoặc, lời dị giáo

Từ điển Trung-Anh

heresy