Có 1 kết quả:

妖言 yāo yán

1/1

yāo yán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lời nói làm mê hoặc, lời dị giáo

Từ điển Trung-Anh

heresy