Có 2 kết quả:

药补 yào bǔ藥補 yào bǔ

1/2

yào bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medicinal dietary supplement that helps build up one's health

yào bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medicinal dietary supplement that helps build up one's health

Một số bài thơ có sử dụng