Có 2 kết quả:

药方 yào fāng藥方 yào fāng

1/2

yào fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prescription

yào fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

prescription