Có 2 kết quả:

冶炼 yě liàn冶煉 yě liàn

1/2

yě liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smelt metal

yě liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to smelt metal