Có 2 kết quả:

冶炼炉 yě liàn lú冶煉爐 yě liàn lú

1/2

yě liàn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a furnace for smelting metal

yě liàn lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a furnace for smelting metal