Có 2 kết quả:

业务员 yè wù yuán ㄜˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ業務員 yè wù yuán ㄜˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

salesperson

Từ điển Trung-Anh

salesperson