Có 2 kết quả:

业务员 yè wù yuán業務員 yè wù yuán

1/2

yè wù yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

salesperson

yè wù yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

salesperson