Có 2 kết quả:

医卜 yī bǔ醫卜 yī bǔ

1/2

yī bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medicine and divination

yī bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

medicine and divination

Một số bài thơ có sử dụng