Có 2 kết quả:

一步一趋 yī bù yī qū ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄑㄩ一步一趨 yī bù yī qū ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄑㄩ

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 亦步亦趨|亦步亦趋[yi4 bu4 yi4 qu1]

Từ điển Trung-Anh

see 亦步亦趨|亦步亦趋[yi4 bu4 yi4 qu1]