Có 1 kết quả:

一日三秋 yī rì sān qiū

1/1

yī rì sān qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a single day apart seems like three seasons (idiom)