Có 2 kết quả:

医务所 yī wù suǒ ㄧ ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ醫務所 yī wù suǒ ㄧ ㄨˋ ㄙㄨㄛˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) clinic
(2) CL:家[jia1]

Từ điển Trung-Anh

(1) clinic
(2) CL:家[jia1]