Có 1 kết quả:

衣原菌 yī yuán jūn

1/1

yī yuán jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chlamydia