Có 2 kết quả:

衣装 yī zhuāng衣裝 yī zhuāng

1/2

yī zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

garment

yī zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

garment