Có 2 kết quả:

貽害 yí hài贻害 yí hài

1/2

yí hài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have bad consequences

yí hài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have bad consequences