Có 1 kết quả:

已成形 yǐ chéng xíng ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

preformed