Có 2 kết quả:

异构 yì gòu異構 yì gòu

1/2

yì gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

isomeric (chemistry)

yì gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

isomeric (chemistry)