Có 2 kết quả:

义女 yì nǚ義女 yì nǚ

1/2

yì nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

adopted daughter

yì nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

adopted daughter