Có 1 kết quả:

易燃物品 yì rán wù pǐn

1/1

yì rán wù pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flammable articles