Có 1 kết quả:

易如翻掌 yì rú fān zhǎng

1/1

yì rú fān zhǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 易如反掌[yi4 ru2 fan3 zhang3]