Có 2 kết quả:

音乐院 yīn yuè yuàn音樂院 yīn yuè yuàn

1/2

yīn yuè yuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conservatory
(2) music college

yīn yuè yuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conservatory
(2) music college