Có 2 kết quả:

銀光 yín guāng银光 yín guāng

1/2

yín guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silvery light
(2) bright white light
(3) shining white light

yín guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silvery light
(2) bright white light
(3) shining white light