Có 2 kết quả:

隐翅虫 yǐn chì chóng隱翅蟲 yǐn chì chóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

rove beetle

Từ điển Trung-Anh

rove beetle