Có 2 kết quả:

營業時候 yíng yè shí hou营业时候 yíng yè shí hou

1/2

Từ điển Trung-Anh

opening hours (shop, bank, restaurant)

Từ điển Trung-Anh

opening hours (shop, bank, restaurant)