Có 2 kết quả:

应激源 yìng jī yuán應激源 yìng jī yuán

1/2

yìng jī yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stressor

yìng jī yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stressor