Có 1 kết quả:

硬蕊 yìng ruǐ

1/1

yìng ruǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hardcore (Tw)