Có 1 kết quả:

硬脂酸 yìng zhī suān ㄧㄥˋ ㄓ ㄙㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stearic acid
(2) stearate