Có 1 kết quả:

幽默感 yōu mò gǎn

1/1

yōu mò gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sense of humor