Có 1 kết quả:

有口皆碑 yǒu kǒu jiē bēi ㄧㄡˇ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝ ㄅㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

every voice gives praise (idiom); with an extensive public reputation