Có 1 kết quả:

有奶就是娘 yǒu nǎi jiù shì niáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 有奶便是娘[you3 nai3 bian4 shi4 niang2]