Có 1 kết quả:

有能力 yǒu néng lì ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

able