Có 1 kết quả:

幼女 yòu nǚ

1/1

yòu nǚ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bé gái

Từ điển Trung-Anh

young girl

Một số bài thơ có sử dụng