Có 2 kết quả:

魚餌 yú ěr鱼饵 yú ěr

1/2

yú ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fish bait