Có 2 kết quả:

余烬 yú jìn餘燼 yú jìn

1/2

yú jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ember

yú jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ember