Có 2 kết quả:

語音合成 yǔ yīn hé chéng ㄩˇ ㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ语音合成 yǔ yīn hé chéng ㄩˇ ㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

speech synthesis

Từ điển Trung-Anh

speech synthesis