Có 2 kết quả:

語音學 yǔ yīn xué语音学 yǔ yīn xué

1/2

yǔ yīn xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

phonetics

yǔ yīn xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

phonetics