Có 2 kết quả:

育儿 yù ér育兒 yù ér

1/2

yù ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to raise a child

yù ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to raise a child