Có 2 kết quả:

运程 yùn chéng運程 yùn chéng

1/2

yùn chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's fortune (in astrology)

yùn chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

one's fortune (in astrology)