Có 1 kết quả:

熨斗 yùn dǒu

1/1

yùn dǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clothes iron