Có 2 kết quả:

运载火箭 yùn zài huǒ jiàn ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ運載火箭 yùn zài huǒ jiàn ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

carrier rocket

Từ điển Trung-Anh

carrier rocket