Có 2 kết quả:

災殃 zāi yāng灾殃 zāi yāng

1/2

zāi yāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaster

Một số bài thơ có sử dụng

zāi yāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disaster