Có 2 kết quả:

再制盐 zài zhì yán再製鹽 zài zhì yán

1/2

zài zhì yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

refined salt

zài zhì yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refined salt