Có 2 kết quả:

凿岩机 záo yán jī鑿岩機 záo yán jī

1/2

záo yán jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rock drill

záo yán jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rock drill